OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Vzdelávacie programy

Vzdelávacie príručky

Dňa 5. októbra 2016 boli na projektovom stretnutí predstavené vzdelávacie príručky pre skupiny profesií 1 až 7. a 11. októbra boli prerokované vzdelávacie príručky pre skupiny profesií 8 a 9.

Pracovné skupiny pre tvorbu vzdelavacích programov

 

Tímy expertných skupín pre tvorbu školiacich programov spracovali ebné plány a osnovy pre 9 vzdelávacích programov pre jednotlivé skupiny profesií. Všetky vzdelávacie programy mali výučbu organizovanú prezenčnou formou s praktickými úlohami v skupinách a požadované vstupné vzdelanie bolo minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Expertné skupiny pripravili náplň vzdelávacích programov podľa pripravených učebných plánov a osnov.

Zloženie pracovných tímov pre jednotlivé skupiny profesií bolo následovné:

Tím 1
Meno Organizácia
Ľubica Hlaváčová NÚCŽV                       
Anton Puškár ÚVS
Zuzana Kyrinovičová ÚVS
Frantisek Doktor  ZSPS
Ľuboš Fusek Baumit
Martin Dováľ Ipeľské tehelne
Katarína Havranová, nahradila Andrea Zabáková NÚCŽV
Tím 2
Meno Organizácia
Anton Puškár ÚVS
Ľubica Hlaváčová SOŠ Nitra
Katarína Havranová, nahradila Andrea Zabáková NÚCŽV
Ján Mráz Stavoterm Michalovce
Pavol Panáček  Slovenergookno
Marta Minarovičová  ÚVS
Frantisek Doktor  ZSPS
Tím 3
Meno Organizácia
Anton Puškár                                    ÚVS
Ľubomír Kovaľ SOŠ Bratislava
Zsolt Lukáč  ZSPS
Ján Slašťan Strabag
Flavián Dudaško Chamostav Svit
Roman Kyrinovič  ÚVS
Stanislav Lužinský NÚCŽV
Tím 4
Meno Organizácia
Štefan Száraz SOŠ Nové Zámky     
Jozef Oláh ÚVS
Stanislav Šutliak                                                 ÚVS
Roman Kyrinovič ÚVS
Zsolt Lukáč  ZSPS
Branislav Audy  Bramac
Miroslav Zliechovec Isover
Stanislav Lužinský NÚCŽV
Tím 5
Meno Organizácia
Štefan Száraz                                          SOŠ Nové Zámky
Iveta Vaneková SOŠ Nové Zámky
Peter Kubaš Shuller Ehklar
Juraj Slezák  Knauf
Anton Krištof  NÚCŽV
Zsolt Lukáč ZSPS
Zuzana Kyrinovičová ÚVS
Tím 6
Meno Organizácia
Dušan Petráš                                          ÚVS
Štefan Száraz SOŠ Nové Zámky
Tomáš Mudrončík Viessmann
Anton Krištof NÚCŽV
Marta Minarovičová  ÚVS
Tím 7
Meno Organizácia
Jozef Dragúň  BEZTECH Miloslavov
Eugen Čonga IVCSO
Karol Hágovský IVCSO
Tibor Haneš  Skanska
Stanislav Kocák  Tera stroj Bratislava
Ján Pitúch                                                          SOŠ Košice
Roman Kyrinovič            ÚVS
Marta Minarovičová    ÚVS
Tím 8
Meno Organizácia
Stanislav Darula                                                  SSTS                          
Roman Dubnička SSTS  
Dionýz Gašparovský SSTS
Peter Janiga SSTS  
Jana Raditschová SSTS  
Eduard Kačík SSTS
Alfonz Smola SSTS  
Tím 9
Meno Organizácia 
Samuel Čičmanec  SIEA
Peter Prihoda  SIEA

Vzdelávanie školiteľov

Vzdelávanie školiteľov pre skupiny profesií 1 až 3 sa konalo 14. októbra 2016 a pre skupiny 4 až 7 sa konalo 7. novembra 2016. Školenie pre skupinu 8 prebehlo 26. mája 2017 a pre skupinu 9 medzi 15. až 17. februárom 2017.

Sieť spolupracujúcich organizácií

Národná kvalifikačná a vzdelávacia schéma bola podporovaná sieťou spolupracujúcich organizácií, s ktorými ZSPS a ÚVS podpísali Memorandum o porozumení.


Sledujte nás!