OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Udalosti

Energetická hospodárnosť budov: zvyšovanie kvalifikácie pre renováciu budov na nulový štandard - 8. december 2016 

 
Dňa 8. decembra 2016 sa v Ústave vzdelávania a služieb na Bárdošovej ulici 33 v Bratislave uskutočnila StavEdu/ingREeS/Train-to-nZEB konferencia Energetická hospodárnosť budov: zvyšovanie kvalifikácie pre renováciu budov na nulový štandard. Cieľom konferencie bolo odštartovať projekt StavEdu: nový národný systém zvyšovania kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov v budovách. Taktiež bola na konferencii odštartovaná iniciatíva Budujeme budúcnosť pripravená Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
 
 
 
 
 

Spustenie pilotných školení StavEdu

V mesiacoch január a február úspešne prebehli pilotné školenia pre všetkých 7 modulov v Bratislave, Nitre, Seredi a Nových Zámkoch. 

SKUPINA 1: murár HSV (hrubá st. výroba) zahŕňa izolatér, omietkar, betonár, lešenár - Nitra, 16.-21. január 2017

 

SKUPINA 2: murár PSV (pridružená st. výroba) vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov, kominár (murárske práce), stavebný stolár

 

SKUPINA 3: montážnik betónových a oceľových konštrukcií  a obvodových plášťov

 

SKUPINA 4: strechár, hydroizolatér, tesár, klampiar, pokrývač

SKUPINA 5: dokončovacie práce na stavbách - maliar, natierač, tapetár

SKUPINA 6:  inštalatér, montážnik zdravotechniky,  montážnik vykurovacích a chladiacich systémov

SKUPINA 7: obsluha stavebných strojov (strojník operátor)

 

 

Investing in Construction Skills - 7. apríl 2016

Dňa 7. apríla 2016 sa v Expo klube Incheba počas veľtrhu Coneco/Racioenergia uskutočnila spoločná StavEdu/ingREeS/CrossCraft/Train-to-nZEB konferencia “Investing in Construction Skills” zameraná na zručnosti potrebné pre rast trhu s inteligentnými riešeniami v budovách v strednej Európe. Táto konferencia bola doplnená o špecifické StavEdu/CrossCraft workshopy kde boli stakeholderom prezentované príklady školiacich programov StavEdu a školenia priamo na stavbe pripravené v rámci projektu CrossCraft.

 

Workshop 2 - 12. február 2015

Druhý StavEdu workshop sa uskutočnil 12. februára 2015 od 10:00 do 12:00 v priestoroch Národného ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej 4 v Bratislave. Jeho zámerom bola finalizácia kvalifikačných a hodnotiacich štandardov. 

 

Workshop 1 - 19. november 2014

Dňa 19. novembra 2014 sa v Národnom ústave celoživotného vzdelávania na Tomášikovej 4 v Bratislave uskutočnil prvý StavEdu workshop zameraný na vyšpecifikovanie učebných cieľov vzdelávacích programov, t. j. zručnosti a znalosti, ktoré tieto programy budú rozvíjať. Workshop prebiehal od 10:00 do 15:00. Workshopu sa zúčastnilo 15 predstavitelov z 9 organizácií (ZSPS, ÚVS, NÚCŽV, SOŠ Ivanská cesta 21, SOŠ Nitrianska cesta 61, SOŠ Nábrežie mládeže 1, SKGBC, Knauf AMF s.r.o. a Leier Baustoffe SK s.r.o.). Na začiatku workshopu boli účastníci oboznámení s cieľmi a časovým plánom projektu StavEdu, následne prebehla validácia rozdelenia profesií do školiacich programov a Identifikácia technológií a materiálov používaných pri stavbe budov. Práca neskôr pokračovala rozdelením účastníkov do dvoch skupín, pričom prvá skupina mala za úlohu definovanie cieľových odborných zručností pre školenia a druhá skupina definovanie cieľových odborných znalostí pre školenia.

Sledujte nás!