OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kontakt

Kordinátor StavEdu:

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)

Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava

Ing. Pavol Kováčik PhD. M.A., prezident, tel: 02/4363 3263, pošli e-mail 

RNDr.Ing. František Doktor, projektový manager konzorcia, tel: 0911/421844, pošli e-mail

Web stránka

Partneri StavEdu:

Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS)

Bárdošova 33, 833 12 Bratislava

Ing. Marta Minarovičová, riaditeľka, tel: 02/5477 2123, pošli e-mail

Ing. Zuzka Kyrinovičová, odbor vzdelávania, tel: 02/5477 2123, pošli e-mail

Web stránka

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Ing. Ján Magyar, senior expert, tel.: 02/5824 8203, pošli e-mail

Web Stránka

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)

Tomašíkova 4, 820 09 Bratislava, tel: 02/6920 2203

Ing. Stanislav Lužinský, pošli e-mail

Ing. Anton Krištof, pošli e-mail

Web stránka

Sledujte nás!