Úvod

Národný systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách - energetická efektívnosť a využitie obnoviteľnych zdrojov energie v budovách

17. júla 2014 ZSPS, ÚVS, SIEA a NÚCŽV zahájili projekt s cieľom vybudovať systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Projekt je základným kameňom implementácie Cestovnej mapy spracovanej v rámci projektu Build Up Skills v roku 2013, ktorá si získala podporu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. StavEdu súčasťou Európskej iniciatívy v oblasti rozvoja zručností a znalostí Európskej agentúry pre malé a stredné podniky (EASME) zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách. 

Systém StavEdu bude združovať dodávateľov stavebných technológií a materiálov, stavebné firmy podieľajúce sa na výstavbe verejných budov, rodinných domov a bytových jednotiek, ako aj ich obnovy s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách z pohľadu ich životného cyklu.

StavEdu zároveň sprostredkuje dialóg so sociálnymi partnermi a stakeholdermi o návrhoch na podporné nástroje pre financovanie ďalšieho vzdelávania a na podporu investícii do zručností a znalostí remeselníkov a pracovníkov na stavbách, ako aj návrhy na finančné a iné nástroje na zintenzívnenie obnovy budov, vrátane obnovy rodinných domov a bytových jednotiek. Tieto nástroje budú motivovať dopyt po inteligentných energetických riešeniach v budovách. Bližšie informácie v sekcii "Dialóg stakeholderov".

Pridajte sa k nám! Zapojte aj Vašu organizáciu/firmu do StavEdu!

Aj Vaša organizácia sa môže zapojiť do systému ďalšieho vzdelávania. Stačí kliknúť na link a vybrať si niektoré z možností.

Taktiež si môžete stiahnuť kliknutím tu krátku prezentáciu projektu.

Kliknutím tu si môžete stiahnúť informačnú brožúru.

 

Vzťahy k existujúcim iniciatívam v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Národná schéma ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v sektore budov pre oblasť energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách (StavEdu) využije výsledky všetkých doterajších iniciatív v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a zároveň podporí ich aplikáciu v praxi:

 

Časový plán prípravy a spustenia Národného systému StavEdu

TOPlist
Sledujte nás!