OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

O projekte

Národný systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách - energetická efektívnosť a využitie obnoviteľnych zdrojov energie v budovách

17. júla 2017 ZSPS, ÚVS, SIEA a NÚCŽV ukončili projekt s cieľom vybudovať systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Projekt je základným kameňom implementácie Cestovnej mapy spracovanej v rámci projektu Build Up Skills v roku 2013, ktorá si získala podporu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. StavEdu je súčasťou Európskej iniciatívy v oblasti rozvoja zručností a znalostí Európskej agentúry pre malé a stredné podniky (EASME) zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách. 

Systém StavEdu združuje dodávateľov stavebných technológií a materiálov, stavebné firmy podieľajúce sa na výstavbe verejných budov, rodinných domov a bytových jednotiek, ako aj ich obnovy s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách z pohľadu ich životného cyklu.

StavEdu zároveň sprostredkoval dialóg so sociálnymi partnermi a stakeholdermi o návrhoch na podporné nástroje pre financovanie ďalšieho vzdelávania a na podporu investícii do zručností a znalostí remeselníkov a pracovníkov na stavbách, ako aj návrhy na finančné a iné nástroje na zintenzívnenie obnovy budov, vrátane obnovy rodinných domov a bytových jednotiek. Tieto nástroje motivujú dopyt po inteligentných energetických riešeniach v budovách. Bližšie informácie v sekcii "Dialóg stakeholderov".

Kliknutím tu si môžeet stiahnúť krátku prezentáciu projektu.

Taktiež si môžete kliknutím tu stiahnúť informačnú brožúru.

 

Vzťahy k existujúcim iniciatívam v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Národná schéma ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v sektore budov pre oblasť energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách (StavEdu) využila výsledky všetkých doterajších iniciatív v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a zároveň podporila ich aplikáciu v praxi:

 

Časový plán prípravy, spustenia a priebehu Národného systému StavEdu

Finálna konferencia StavEdu

Dňa 29. júna 2017 sa v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia projektu StavEdu s cieľom zhodnotiť výsledky projektu. Jednotliví partneri prezentovali výsledky projektu ako aj daľší postup vo vzdelávaní v oblasti energetickej efektívnosti budov a využitia obnoviteľných zdrojov energií. Táto konferencia poskytla fórum pre diskusiu so stakeholdermi a hlavnými hráčmi na trhu vzdelávania k výsledkom projektu a pilotným školeniam. Prezentácie partnerov si môžete stiahnúť priamo tu: 

https://stavedu.wbl.sk/kyrinovicova_programy_1_az_7.pdf

https://stavedu.wbl.sk/magyar_program_8.pdf

https://stavedu.wbl.sk/magyar_program_9.pdf

https://stavedu.wbl.sk/perackova_program_6.pdf

https://stavedu.wbl.sk/minarovicova_finalna_prezentacia.pdf

Sledujte nás!