Novinky

7. 4. 2017 --- Školenie akreditovaného vzdelávacieho programu technik svetelných systémov

                     

Pozývame Vás na na školenie akreditovaného vzdelávacieho programu technik svetelných systémov, ktoré sa bude konať 29. mája až 2. júna 2017 v Košiciach.

Školenie je rozvrhnuté do 5 pracovných dní. Rozsah školenia je 40 hodín vrátane záverečnej skúšky. Školiace dni sú rozdelené do dopoludňajšieho bloku (08.00 – 12.00) a popoludňajšieho bloku (13.00 – 17.00).

Úspešní absolventi školenia dostanú certifikát. Podmienkou pre úspešné absolvovanie kurzu je minimálne nižšie odborné vzdelanie, t.j. ukončené stredoškolské vzdelanie s výučným listom alebo vyššie odborné vzdelanie, t.j. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. 

Miesto konania bude upresnené registrovaným účastníkom.
Maximálny počet účastníkov školenia je 35.
 
Absolvent získa aktuálne vedomosti v témach: 
    • Legislatívne predpisy a technické normy pre oblasť svetelnej techniky 
    • Žiarivé a fotometrické veličiny a jednotky 
    • Svetelné zdroje a predradníky 
    • Svietidlá 
    • Osvetľovacie sústavy 
    • Núdzové osvetlenie 
    • Denné osvetlenie 
    • Rušivé osvetlenie a oslnenie 
    • Svetelnotechnický projekt
 
V prípade Vášho záujmu, prosím, vyplňte registračný formulár najneskôr do 22.5.2017.

TOPlist