OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Pilotné kurzy

Zoznam školiteľov a garantov pre školiace programy

SKUPINA 1: murár HSV (hrubá st. výroba) zahŕňa izolatér, omietkar, betonár, lešenár

Odborný garant:

Ing. Ľubica Hlaváčová 

SOŠ,  Nábrežie mládeže 1,  950 28 Nitra

Stredná odborná škola stavebná

Lektor:

Ing. Ľubica Hlaváčová

SOŠ, Nitra

 

Ing. Marián Vizi

SOŠ, Nitra

 

Ing. Galisová Zuzana

SOŠ, Nitra

 

Ing. Stupková Zuzana

SOŠ, Nitra

 

Bc. Vokel Pavol

SOŠ, Nitra

SKUPINA 2: murár PSV (pridružená st. výroba) vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov, kominár (murárske práce), stavebný stolár

Odborný garant:

prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

STU SvF Bratislava, (KKPS)

Katedra konštrukčných pozemných stavieb,

Radlinského 11, 810 05 Bratislava

Lektor:

prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

STU SvF Bratislava (KKPS)

 

 

doc.Ing .Jaroslav Sandanus, PhD.

STU SvF Bratislava, (KKDK)

Katedra kovových a drevených konštrukcií

 

Ing. Milan Držka,PhD.

STU SvF Bratislava (KKPS)

 

Ing. Pavol Panáček, PhD.

STU SvF Bratislava, SLOVENERGOokno

SKUPINA 3: montážnik betónových a oceľových konštrukcií  a obvodových plášťov

Odborný garant:

prof. Ing. Anton Puškár, Phd.

STU SvF Bratislava (KKPS)

Radlinského 11, 810 05 Bratislava

Lektor:

prof. Ing. Anton Puškár, Phd.

STU SvF Bratislava(KKPS)

 

Ing.Jozef Pavlásek

Projektant statiky

 

Ing. Jozef Meliš

BAT Engieering a.s., projektant statiky

 

doc,Ing.Magdaléna Štujberová, PhD.

STU SvF Bratislava, (KKDK)

 

Ing. Boris Vavrovič, PhD.

STU SvF Bratislava, (KKPS)

SKUPINA 4: strechár, hydroizolatér, tesár, klampiar, pokrývač

Odborný garant:

 

Ing. Štefan Száraz

 

Stredná odborná škola stavebná- Építészeti Szakközépiskola,

Nitrianska cesta 61, 940 01Nové Zámky

Lektror:

Tímea Bődová

SOŠs-ÉSZKI , Nové zámky

 

Prof. Ing.  Jozef Oláh,  PhD

STU SvF Bratislava, (KKPS)

 

Mgr. Róbert Dudek

SOŠs-ÉSZKI , Nové zámky

 

Ing. Iveta Vaneková

SOŠs-ÉSZKI , Nové zámky

 

Ing. Branislav Audy

Bramac -strešné systémy, s.r.o.

 

Tibor Becker

Bramac, strešné systémy, s.r.o.

SKUPINA 5: dokončovacie práce na stavbách - maliar, natierač, tapetár

Odborný garant:

 

Ing. Štefan Száraz

 

Stredná odborná škola stavebná- Építészeti Szakközépiskola,

Nitrianska cesta 61, 940 01Nové Zámky

Lektror:

Ing. Iveta Vaneková

SOŠs-ÉSZKI , Nové zámky

 

Tibor Takács

SOŠs-ÉSZKI , Nové zámky

 

Ing. Peter Kubaš

Schuller Eh´klar s.r.o.

 

Ladislav Konkoly

CEMAS-Cech maliatrov Slovenska

SKUPINA 6: inštalatér, montážnik zdravotechniky,  montážnik vykurovacích a chladiacich systémov

Odborný garant:

 prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

STU SvF Bratislava, (KTZB)

Katedra technických zariadení budov

Lektor:

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

STU SvF Bratislava (KTZB)

 

Ing. Kamila Víchová, PhD.

STU SvF Bratislava (KTZB)

 

doc. Ing. Ján Takács, PhD.

STU SvF Bratislava (KTZB)

 

Ing. Mária Kurčová, PhD.

STU SvF Bratislava (KTZB)

 

doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.

STU SvF Bratislava (KTZB)

SKUPINA 7: obsluha stavebných strojov ( strojník operátor )

Odborný garant:

Ing. Jozef Dragúň

BEZTECH s.r.o . Miloslavov

Lektor:

Ing. Jozef Dragúň

BEZTECH s.r.o . Miloslavov

 

Eugen Csonga    

Ivcso s.r.o. Dunajská Streda Košice

 

Mgr. Ján Škorec

Prosper,s.r.o.