Contact

Coordinator of StavEdu:

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)/Association of Construction Entrepreneurs of Slovakia

Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, Slovakia

Ing. Pavol Kováčik PhD. M.A., President, phone: +4212/4363 3263, send e-mail 

Dr. Frantisek Doktor, Consortia Project Manager, phone: +421 911 421 844, send e-mail

Web page

Partners of StavEdu:

Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS)/Institute of Education and Services

Bárdošova 33, 833 12 Bratislava, Slovakia

Marta Minarovičová, Director, phone: +421 2/5477 2123, send e-mail

Zuzka Kyrinovičová, Education Department, phone: +421 2/5477 2123, send e-mail

Web page

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)/Slovak Innovation and Energy Agency

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, Slovakia

Ján Magyar, Senior Expert, phone: +421 2/5824 8203, send e-mail

Web page

 

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)/National Agency for Lifelong Learning

Tomašíkova 4, 820 09 Bratislava, Slovakia, phone: +421 2/6920 2203

Stanislav Lužinský, send e-mail

Anton Kryštof, send e-mail

Web Page

TOPlist
Follow us!